Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201498972 "ЕРАКС" ЕООД
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен ж.к. Дружба, бл.41,вх.Б, ап.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора BG161PO001-5.3.03-0021-C0001
Надграждане BG051PO002-2.2.15-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз