Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103913291 Митра Транслейшънс ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. Цар Асен № 11, офис 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение BG051PO002-2.4.13-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз