Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131347384 Виамед ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Надежда жк Свобода ул. Ген.Никола Жеков 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на безопасността и условията на труд в Хидрострой ООД BG051PO001-2.3.03-0920-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз