Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176693939 ДЗЗД "Ефективност и компетентност"
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул."Велес" № 19




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване знанията и уменията на служителите в Община Сухиндол BG051PO002-2.2.12-0030-C0001
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Видин BG051PO002-2.2.12-0062-C0001
Община Братя Даскалови с ефективна и успешна общинска администрация чрез обучение на служителите BG051PO002-2.2.12-0066-C0001
„Модерна и компетентна администрация за реализиране правото на гражданите на Община Раднево за добро управление" BG051PO002-2.2.12-0098-C0001
Повишаване ефективността на работа в областна администрация Добрич BG051PO002-2.2.14-0028-C0001
Община Ветово – компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.15-0070-C0001
Община Бяла – ефективна и компетентна в полза на гражданите BG051PO002-2.2.15-0076-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в община Медковец чрез обучения BG051PO002-2.2.15-0075-C0001
Ефективна общинска администрация Балчик BG051PO002-2.2.15-0108-C0001
Компетентна и ефективна общинска администрация –община Добричка BG051PO002-2.2.15-0047-C0001
Община Твърдица – компетентна общинска администрация BG051PO002-2.2.15-0135-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз