Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200624440 "АНТАРЕС ТРЕЙД" ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе област Русе, община Русе, град Русе Пощенски код: 7016 ул. ЙОСИФ ЦАНКОВ № 48
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Съвременна организация на трудовата дейност в МБАЛ "Д-р ДИмитър Павлович" ЕООД, гр Свищов" BG051PO001-2.3.03-0571-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз