Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176606852 Консорциум "ИСУН 2020" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Асен Златаров 32
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Провеждане на обучения на потребителите на ИСУН 2013-2014 BG161PO002-2.2.01-0003-C0001
Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020 BG161PO002-2.1.01-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз