Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201354712 Фердикс Консултантска компания ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Суха река, бл.22а, ет.4, ап.21
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване структурата на администрацията в Община Мирково за постигане на по-голяма ефективност BG051PO002-1.1.07-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз