Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114685857 навигатор - БГ ЕООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ул. Неофит Рилски №46, вх. Б, ап.10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Европейско обучение за трудова заетост BG051PO001-1.1.10-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз