Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176702060 Консорциум "Обединение за градско развитие" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София БЪЛГАРИЯ гр. София, област: София-столица, пощ. код:1000, ул. ЦАР СИМЕОН 37 ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014 - 2020 г." BG161PO001-5.3.02-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз