Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103200060 МАМЕЛ ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. Осми ноември №8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване условията на труд в МБАЛ "СВ. ЙОАН РИЛСКИ" ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа" BG051PO001-2.3.03-1168-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз