Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име IT02416280390 Bilfinger Water Trchnologies SRL
Седалище Държава: Италия (Italy) Луго, ул. Джесси 16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Оползотворяване на отпадъчните суповини и въвеждане на нов продукт в производството на ''АРУБИС БЪЛГАРИЯ'' АД чрез дейностите по проекта BG161PO003-2.3.01-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз