Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176629445 "ИСИТ Девелопмент" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Денкоглу 3А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Оттука започва България BG161PO001-3.1.03-0044-C0001
Подобряване структурата на администрацията в Община Мирково за постигане на по-голяма ефективност BG051PO002-1.1.07-0063-C0001
Европейска пътна карта на Община Златица за Програмен период 2014- 2020 г. BG051PO002-1.3.07-0084-C0001
Разработване на стратегически документи на общинско ниво и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики BG051PO002-1.3.07-0159-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, разработване на стратегически документи на Община Чавдар BG051PO002-1.3.07-0155-C0001
Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, разработване на общински стратегически документи BG051PO002-1.3.07-0157-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз