Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 821111951 ЕТ "НИК - Николина Василева"
Седалище Област: Монтана Oбщина: Вършец 3540 Вършец ул. Република № 105
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания” в град Вършец BG051PO001-5.2.13-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз