Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176690754 Консорциум "Техника и проекти" АД, "Луис Бергер" АД, "СИСТРА" АД, "ТРАДЕМКО" АД и Рубикон Инженеринг" ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ул. Добромир Хриз" № 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград” BG161PO004-1.0.01-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз