Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Велина Николаева Парушкова
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Podkrepa BG161PO002-1.9.01-0001-C0001
Подобряване на практиките в обгрижването на тийнейджъри и млади хора със сърдечни заболявания чрез повишаване на експертният капацитет на партниращите си организации от България и Испания BG051PO001-7.0.07-0144-C0001
„С МИСЪЛ ЗА ТЕБ“ BG051PO001-5.2.12-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз