Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176394143 МЕДИЯ XXI
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. "Пирин" № 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Партньорство за равни възможности BG051PO001-7.0.07-0049-C0001
“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна” BG161PO001-1.4.09-0006-C0001
Партньорство за добро управление BG051PO002-1.3.07-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз