Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130916740 Национален Център за Професионално Обучение в системата на Българската Търговско-промишлена Палата
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Княз Борис I" 123
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Ропотамо Екип 16.04.2008 15,00 Прекратен
Обучение на 111 служителя предприятието на "Трема груп" ООД 07.04.2008 9,00 Прекратен
Професионална квалификация в областта на информационните и комуникационни технологии на служители от фирма "Уолтопия" - с. Крушуна 07.04.2008 18,00 Прекратен
Обучението на заетите в "НЕО КНИТ" ЕАД шивачи - фактор за повишаване на адаптивността, производителността на труда и мотивацията в производствения процес 11.04.2008 15,00 Приключен
"Повишената квалификация - гаранция за качеството на храната и здравето на децата ни" 19.01.2009 16,00 Приключен
"Нова квалификация - старт за ново развитие" 15.01.2009 16,00 Приключен
"Ново квалификационно ниво-нови перспективи за икономически просперитет" 22.07.2009 11,00 Приключен
"С нова квалификация-към ново качество на труд и нови стопански резултати" 23.07.2009 11,00 Прекратен
"Нова квалификация - ново качество на труд, нови стопански резултати" 15.07.2009 11,00 Приключен
"С нова квалификация - към ново качество на труда и нови стопански резултати" 23.12.2009 11,00 Прекратен
"Обучението на заетите в "ДАМЯНА" ЕООД - фактор за повишаване на адаптивността, производителността на труда и мотивацията на производствения процес" 16.12.2009 12,00 Прекратен
"Треада" ООД 17.12.2009 11,00 Приключен
"Нова квалификация - ново качество на труд и стопански резултат" 16.12.2009 9,00 Прекратен
"Ключовата роля на квалификацията за стопански просперитет" 16.12.2009 12,00 Приключен
"Новата квалификация - условие за ново качество на труд и живот" 14.12.2009 12,00 Приключен
"Новата квалификация подобрява адаптивността на заетите в Трансстрой - Русе АД" 14.12.2009 12,00 Прекратен
Новото квалификационно ниво-ново качество на труд, живот и конкурентноспособни стопански резултати 25.02.2010 11,00 Прекратен
„Чрез ново квалификационно ниво – към ново качество на труд, живот и по-добри стопански резултати” 21.05.2010 11,00 Прекратен
„Новото квалификационно ниво – условие за интеграция в обществото” 26.05.2010 7,00 Приключен
„Високата квалификация – гаранция за качеството на произведените от Предприятието ни млечни продукти”ДРСЗ 15.06.2010 11,00 Приключен
Професионалната квалификация от ключово значение за стопанския просперитет и конкурентноспособност на Клио Комер” 06.10.2010 12,00 Приключен
„Високата професионална квалификация – гарант за адаптивност в условия на икономическа криза” 06.10.2010 7,00 Приключен
Повишаване на производителността на труда в „Домостроене” АД, чрез обучения за повишаване на професионалната квалификация 06.10.2010 12,00 Приключен
„Високата квалификация - предпоставка за конкурентноспособност и адаптация на кадрите в „Телком” ООД 08.10.2010 7,00 Прекратен
Висока професионална квалификация - по-добра адаптивност и конкурентоспособност в условия на икономическа криза 08.10.2010 8,00 Приключен
Квалификация - гаранция за по-високо качество на произвежданите от АТЛАС ООД млечни продукти 04.10.2010 8,00 Приключен
„Квалификацията и преквалификация от ключово значение за стопанското развитие и просперитета на предприятието ни” 08.10.2010 8,00 Прекратен
„Високата квалификация – път към адаптивност и конкурентноспособност на работещите в ЦЕРБ АД” 07.10.2010 12,00 Прекратен
Обучението – гаранция за високия професионализъм на служителите в „Сектрон” ООД 08.10.2010 8,00 Прекратен
„Високата квалификация - предпоставка за конкурентноспособност и адаптация на кадрите в „Крит” ЕООД 04.10.2010 12,00 Прекратен
Обучението – гаранция за качеството на предлаганите услуги от „СОТ 161” ЕООД 04.10.2010 8,00 Прекратен
ЗА ПО-ДОСТОЕН ЖИВОТ 01.11.2010 14,00 Приключен


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз