Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201318189 „ Акцент Одит“ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Трошево, , бл. 7, вх. А, ет. 4, ап. 26.
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПО-ДОБРАТА ГРИЖА BG051PO001-5.1.04-0032-C0001
Консултантски клъстер СМАРТ КОНСУЛТИНГ – иновативен модел за устойчив регионален напредък BG161PO003-2.4.01-0035-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз