Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103072931 "Принцепс Адвъртайзинг" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София "Манастирски ливади", ул. "Лъвски рид" №47, бл. 6, ет. 3, ап. 14;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Усъвършенстване на системите за управление във Военна академия „Г. С. Раковски” BG051PO001-3.1.08-0001-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд и в производството на ВАЛЕНА ЕООД BG161PO003-2.3.02-0190-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз