Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201315257 ЛабТрейд В и А
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4003 Пловдив Район р-н Северен; УЛ. ПЕТЪР ШИЛЕВ 16; Ет. 9; Ап. 42;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания зза подобряване качеството на живот" BG051PO001-3.3.06-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз