Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202674010 Универсал секюрити ООД
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин ул. "Осман Пазватооглу" № 9, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Областен информационен център - Видин BG161PO002-3.3.02-0014-C0001
Нов дом BG051PO001-5.2.12-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз