Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име UK1001596932 Майк Купър
Седалище Държава: България (Bulgaria) обл.Видин, общ.Ново село, с.Ново село, ул. Средец № 16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социално включване, чрез сътрудничество без граници BG051PO001-7.0.07-0103-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз