Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121847569 "Българска компания за туризъм" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Цал Иван Асен ІІ" № 1, вход ІІІ
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социално включване, чрез сътрудничество без граници BG051PO001-7.0.07-0103-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз