Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130955370 Йовасофт 2 ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Янулка Янева, бл. 207, вх. Г, ет. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на иновативна SaaS услуга за оценяване на риска, базирана на иновативния софтуер „SI Risk XL” от СИ Риск Иновейшънс ЕООД BG161PO003-1.1.03-0062-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз