Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 838102661 Овергаз Инженеринг АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Лозенец, ул. Филип Кутев №5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд в "Топлофикация-Разград" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0044-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз