Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 827214400 Унион Кехлибар Груп ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Бяла 7120 Копривец ул. Възраждане №64
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Квалификация - шанс за развитие" BG051PO001-1.1.13-0502-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз