Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202257839 Кей Ес Джи Инвест ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. Славянска № 19, ап. 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подкрепа за внедряване на иновативна технология за рециклиране на калаени и оловно-калаени дроси" BG161PO003-1.1.07-0090-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз