Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201429517 ИВЕНТИЙЗ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район р-н Красно село ж.к. Лагера, ул. Плиска, бл. 1, вх. Г, ет. 1, ап. 61
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Транснационално партньорство за усъвършенстване на корпоративната организационна култура и развитие на човешките ресурси” BG051PO001-7.0.07-0202-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз