Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200726273 Eър Тех Системс
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1309 София гр. София 1309, ж.к. Разсадника-Коньовица, бл. 75, вх. В, ет. 3, ап. 33
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подкрепа за внедряване на иновативна технология за рециклиране на калаени и оловно-калаени дроси" BG161PO003-1.1.07-0090-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз