Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131341730 "СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София 131341730, гр. София, ул. "Чумерна" № 14, ет. 2, ап. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Зелен градски център на град Карлово". BG161PO001-5.3.02-0017-C0001
„Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период” BG161PO001-5.3.02-0020-C0001
Техническа помощ BG161PO001-5.3.02-0038-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз