Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200857568 Александър Бизнес Център - АВС
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград ул. "Васил Априлов"№ 23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Администрация на Президента - развиваща се и модерна институция BG051PO002-2.2.09-0073-C0001
“Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация Бургас” BG051PO002-2.2.09-0056-C0001
Обучението – ключ за компетентна администрация BG051PO002-2.2.12-0016-C0001
Община Копривщица –съвременна и ефективна BG051PO002-2.2.12-0063-C0001
Общинска администрация Полски Тръмбеш – съвременна и компетентна BG051PO002-2.2.12-0049-C0001
Община Летница – компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.12-0009-C0001
Повишаване капацитета на служителите от КФН с цел утвърждаване на компетентна и ефективна държавна администрация BG051PO002-2.2.14-0067-C0001
„По- компетентни и мотивирани служители в областна администрация Бургас“ BG051PO002-2.2.14-0005-C0001
Областна администрация Варна - компетентност в услуга на гражданите BG051PO002-2.2.14-0025-C0001
Инвестиция в капацитет – успешна община BG051PO002-2.2.15-0071-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Лъки с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.15-0114-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз