Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175146383 Нова Лайтинг Системс ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Евлоги Георгиев №8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на енергийната ефективност на "Медицински център-Доверие СБТ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0304-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз