Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175451254 Арамет ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София жк. Дружба 1, бл. 192, вх. Б, ап.46
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на иновативна система от информационна платформа и интелигентна количка за пазаруване от „Иностарт” ООД. BG161PO003-1.1.05-0137-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Зографа" ООД чрез внедряване на иновативен технологичен процес за производство на стелажна система за магазини от стоманена ламарина и профили чрез внедряване на машина с фиброоптична система за лазерно рязане" BG161PO003-1.1.07-0037-C0001
Внедряване на иновативен сглобяващ елемент за вътрешно захващане на метални конструкции от кух профил BG161PO003-1.1.07-0216-C0001
Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на енергоспестяващи машини в Герканд ООД BG161PO003-2.3.02-0247-C0001
Подобряване енергийната ефективност във фирма "СЛАВ-ВЕРИГИ" ООД след провеждане на енергиен одит BG161PO003-2.3.02-0255-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на НОРД АД" BG161PO003-2.3.02-0291-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "Термолукс радиатори" ООД" BG161PO003-2.3.02-0468-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз