Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 128056432 "ДИКС 2001" ЕООД
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол ж.к. "Възраждане", бл. №68, вх. В, ап. №15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
В ПАРТНЬОРСТВО С РАБОТОДАТЕЛЯ - КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА ЗА ПО-ДОБРО ПРАКТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ПО-КОНКУРЕНТНА И СИЛНА ИКОНОМИКА BG051PO001-4.3.05-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз