Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121267370 Върховен административен съд
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, Район Възраждане,бул."Александър Стамбол
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Компетентни административни съдии – гаранти за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване 28.10.2008 593 440 593 440 0 593 440 12,00 Приключен
„Компетентно и прозрачно управление на административните съдилища в България” 24.01.2012 484 330 484 330 0 484 330 12,00 Приключен
Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС 07.11.2012 382 351 382 351 0 382 351 18,00 Приключен
Повишаване на компетентността на съдии, съдебни помощници и съдебни служители от ВАС и административните съдилища 10.09.2013 518 818 518 818 0 518 818 15,90 Приключен
СЪЗДАВАНЕ НА НАДЕЖДНА СРЕДА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ И КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА В Р.БЪЛГАРИЯ и СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ДЕЛОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА /ЕДИС/ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 30.09.2013 2 082 107 2 082 107 0 2 082 107 24,33 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители 03.11.2008 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз