Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103913366 "Стик" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна бул. "Велес" № 19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„НАДЕЖДА” BG051PO001-5.2.06-0007-C0001
Консервация, реставрация, експониране и социализация на "Антично селище и късноантична крепост" на нос Св. Атанас и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на община Бяла, Варненска област BG161PO001-3.1.03-0022-C0001
Интегриран проект за развитие на културно-историч1еския туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово BG161PO001-3.1.03-0028-C0001
"Създаване на Общинско сoциално предприятие "Благоустрояване и озеленяване" BG051PO001-5.1.02-0013-C0001
Разчитай на нас BG051PO001-5.1.04-0013-C0001
Помощ за вас BG051PO001-5.1.04-0073-C0001
Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Помощ в дома” в община Копривщица BG051PO001-5.1.04-0128-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО ЗА ПОМОЩ И ГРИЖА В ДОМА – БЯЛА СЛАТИНА BG051PO001-5.1.04-0202-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на заетите лица чрез учение през целия живот BG051PO001-2.1.16-0072-C0001
Адаптиране към икономиката на знанието чрез учение през целия живот BG051PO001-2.1.16-0069-C0001
Обучението – ключ за ефективна администрация BG051PO002-2.2.08-0077-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово BG051PO002-2.2.08-0157-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Ракитово BG051PO002-2.2.08-0062-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ПОПОВО BG051PO002-2.2.08-0147-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕТРИНО BG051PO002-2.2.08-0076-C0001
За модерна и компетентна администрация в Община Белослав BG051PO002-2.2.08-0093-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0067-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Болярово BG051PO002-2.2.08-0059-C0001
Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност BG051PO002-2.2.08-0066-C0001
Повишаване на ефективността и управленските умения на служителите в община Ивайловград BG051PO002-2.2.08-0138-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ BG051PO002-2.2.08-0058-C0001
Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец BG051PO002-2.2.08-0144-C0001
Община Горна Оряховица – ефективна и компетентна местна администрация BG051PO002-2.2.08-0158-C0001
Развитие на професионалните умения и квалификацията на служителите на Община Полски Тръмбеш BG051PO002-2.2.08-0105-C0001
Повишаване административния капацитет на служителите на община Видин BG051PO002-2.2.08-0123-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ЛЪКИ BG051PO002-2.2.08-0213-C0001
Общинска администрация Тополовград-ефективна и компетентна BG051PO002-2.2.08-0026-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Доспат BG051PO002-2.2.08-0057-C0001
Община Дряново – прозрачна и ефективна местна администрация BG051PO002-2.2.08-0089-C0001
Общинска администрация Берковица-съвременна и компетентна BG051PO002-2.2.08-0025-C0001
Ефективна и компетентна общинска администрация Върбица BG051PO002-2.2.08-0090-C0001
Ефективна и компетентна общинска администрация Каолиново BG051PO002-2.2.08-0109-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация BG051PO002-2.2.08-0052-C0001
ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА С Т Р А Ж И Ц А BG051PO002-2.2.08-0070-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО BG051PO002-2.2.08-0060-C0001
„Обучение на служителите в Община Котел за по-добро административно обслужване и подпомагане на устойчивото развитие” BG051PO002-2.2.08-0185-C0001
Ефективна общинска администрация BG051PO002-2.2.08-0048-C0001
Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево BG051PO002-2.2.08-0164-C0001
„Повишаване компетентността и ефективността на общинска администрация гр. Стрелча“ BG051PO002-2.2.08-0150-C0001
Ефективна и компетентна общинска администрация Две могили BG051PO002-2.2.08-0094-C0001
Създаване на Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в УПИ І, квартал 25 по плана на село Веселиново, община Смядово BG051PO001-5.2.13-0003-C0001
По-голяма ефективност на общинска администрация Раднево чрез оптимизиране на структурата и функциите й BG051PO002-1.1.07-0060-C0001
Ние можем повече – по-ефективна и компетентна администрация за област Варна BG051PO002-2.2.09-0051-C0001
Реализация чрез интеграция BG051PO001-1.1.14-0001-C0001
Партньорство за ефективни политики BG051PO002-1.3.07-0142-C0001
Общинска администрация Бяла-ефективна и компетентна BG051PO002-2.2.12-0007-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Брацигово с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0077-C0001
Повишаване компетентността на служителите на Община Дряново BG051PO002-2.2.12-0038-C0001
Общинска администрация гр. Шабла – модел за подражание BG051PO002-2.2.12-0035-C0001
Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения BG051PO002-2.2.12-0051-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Никола Козлево за реализиране на ефективни политики и по - качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.12-0004-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Средец BG051PO002-2.2.12-0076-C0001
Повишаване на компетентността и уменията на служителите в Община Брегово BG051PO002-2.2.12-0034-C0001
Общинска администрация Берковица-ефективна и отзивчива BG051PO002-2.2.12-0013-C0001
Общинска администрация Стражица– екип от високо квалифицирани и ефективни експерти BG051PO002-2.2.12-0070-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Вълчи дол за реализиране на ефективни политики и по - качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.12-0024-C0001
Община Велики Преслав - компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.12-0015-C0001
Повишаване професионалната квалификация на служителите в Община Угърчин чрез обучения BG051PO002-2.2.12-0021-C0001
Община Тунджа - повишаване квалификацията на общинските служители BG051PO002-2.2.12-0056-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Мадан BG051PO002-2.2.12-0078-C0001
Ефективна и модерна общинска администрация Смядово чрез обучение на служителите BG051PO002-2.2.12-0072-C0001
Община Каспичан – ефективна и компетентна общинска администрация BG051PO002-2.2.12-0037-C0001
Община Летница – компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.12-0009-C0001
Повишаване квалификацията и мотивацията на служителите в Община Бойчиновци BG051PO002-2.2.12-0092-C0001
Община Лом –компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.12-0010-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Малко Търново с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0088-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Септември с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0090-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Велинград с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0089-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Неделино с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0075-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Котел с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0091-C0001
ОБУЧЕНИЕТО–ГАРАНЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ МОНТАНА BG051PO002-2.2.14-0019-C0001
Община Бяла – ефективна и компетентна в полза на гражданите BG051PO002-2.2.15-0076-C0001
Община Горна Оряховица – модерна и конкурентна администрация BG051PO002-2.2.15-0109-C0001
Ефективна и компетентна общинска администрация Крушари BG051PO002-2.2.15-0048-C0001
Община Твърдица – компетентна общинска администрация BG051PO002-2.2.15-0135-C0001
Мотивирани, Иновативни Служители за Инициативна администрациЯ – „МИСИЯ„ BG051PO002-2.2.15-0079-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз