Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DEDE142761334 Елма Ханс Шмидбауер ООД
Седалище Държава: Германия (Germany) Германия
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Внедряване в производство на иновативни продукти - Обективи за цифрови камери" BG161PO003-1.1.04-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз