Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201996574 ЕВРИКА 3М
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. Велес 19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Обучаване на млади безработни и осигуряване на тяхната заетост в "Лидер Груп" ЕООД като Администратори на уеб сайт и Търговски представители" BG051PO001-1.1.13-0222-C0001
Чрез обучение на служителите, към ефективна общинска администрация Ветрино BG051PO002-2.2.12-0054-C0001
Обучението – ключ за компетентна администрация BG051PO002-2.2.12-0016-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик BG051PO002-2.2.12-0058-C0001
Повишаване професионалната квалификация на служителите в Община Угърчин чрез обучения BG051PO002-2.2.12-0021-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Момчилград BG051PO002-2.2.12-0025-C0001
Повишаване на професионалните компетенции и езиковите умения в Общинска администрация-Попово BG051PO002-2.2.12-0032-C0001
Общинска администрация Върбица – компетентна и съвременна BG051PO002-2.2.12-0036-C0001
Повишаване компетентността и мотивацията на служителите в Община Горна Оряховица BG051PO002-2.2.12-0050-C0001
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Нови пазар за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им BG051PO002-2.2.12-0005-C0001
Община Медковец-компетентна и съвременна BG051PO002-2.2.12-0057-C0001
Повишаване административния капацитет в Община Суворово BG051PO002-2.2.12-0028-C0001
Областна администрация Варна - компетентност в услуга на гражданите BG051PO002-2.2.14-0025-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в община Елена BG051PO002-2.2.15-0063-C0001
Ефективна общинска администрация Смядово BG051PO002-2.2.15-0021-C0001
Компетентна и ефективна общинска администрация – Община Бойчиновци BG051PO002-2.2.15-0104-C0001
Община Варна – компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.15-0174-C0001
Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения BG051PO002-2.2.15-0082-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз