Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176516209 „Сайтрон - Арамет” ДЗЗД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. Барутен погреб, бл. 5, вх. В, ет. 3, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на иновативен продукт в производството на „Трафикбилд” BG161PO003-1.1.04-0085-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз