Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 817067011 ЕТ "Бъзева- Дона Бъзева"
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово седалище: БЪЛГАРИЯ, област Габрово, община Габрово, град Габрово Пощенски код: 5300 ул. БОРУЩИЦА № 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Заедно BG051PO001-1.1.10-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз