Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202363194 БМ и КО ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Изгрев, ж.к. ДРАГАН ЦАНКОВ No 36, бл. ИНТЕРПРЕД-СТЦ СОФИЯ, ап. ОФИС 101А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ново технологично оборудване за „Ти Ем Ти” ООД BG161PO003-2.1.13-0074-C0001
"Обучение и квалификация - отново на работа" BG051PO001-1.1.13-0141-C0001
"Нови работни места за обучени и квалифицирани безработни младеже в "НИТ-ЕКС" АД BG051PO001-1.1.13-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз