Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130118710 АМАКС ГАЗ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1761 Мрамор ул. В.Левски 148
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на енергийната ефективност на производството в "СТИМЕКС" ООД BG161PO003-2.3.02-0084-C0001
"Въвеждане на енергоспестяващи технологии в "Бивалвия" ООД" BG161PO003-2.3.02-0324-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз