Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201664515 АФА М ЕООД
Седалище Област: Перник Oбщина: Перник 2300 Перник "Железничарска" № 10, бл. 10, вх. Б, ет. 2, ап. 29
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обучение на одиторите от Дирекция "Вътрешен одит" в МРРБ BG161PO001-5.3.01-0058-C0001
Иновативна, интерактивна система за обучение по български език за чужденци BG161PO003-1.1.05-0207-C0001
"Интерактивна Адресна пожарозащитна система" BG161PO003-1.1.05-0228-C0001
Предоставяне на социални услуги в домашна среда за хора в неравностойно положение от община Благоевград BG051PO001-5.1.04-0139-C0001
Звено за услуги в домашна среда в Община Червен бряг BG051PO001-5.1.04-0180-C0001
„Враца – привлекателно място за живеене” BG161PO001-1.4.09-0016-C0001
„Обучение на служителите на МВР на всички нива за управление при кризи, бедствия и аварии” BG051PO002-2.2.10-0009-C0001
Подобряване на административното обслужване на гражданите и администрацията на МО и изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство, чрез ъпгрейд на АИС „Документооборот” към АИС „е -Документооборот” - уеб-базирана версия. BG051PO002-3.2.04-0012-C0001
Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници BG051PO002-2.4.14-0001-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА ТЕКУЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО BG051PO002-2.4.14-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз