Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175363098 КАРАНА ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София УЛ. РОЯК 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД BG161PO003-2.3.02-0076-C0001
"Внедряване на енергоефвктивни мерки в "Пелети Енерия" ООД" BG161PO003-2.3.02-0109-C0001
"Внедряване на енергоефективно производствено оборудване в "БГ Пелетс" ООД" BG161PO003-2.3.02-0217-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на ЕТ "Ангел Петров-98"" BG161PO003-2.3.02-0287-C0001
"Внедряване на енергоефективни мерки в "Гласпроект" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0299-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на "И Ар Пи България" ООД" BG161PO003-2.3.02-0335-C0001
"Повишване на енергийната ефективност на "Ем Ел Пи Ес" АД" BG161PO003-2.3.02-0373-C0001
"Енергоефективни инвестиции в "Интелиджънт фууд системс" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0358-C0001
"Инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване в "АВИСПАЛ" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0388-C0001
"Инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване в "Ден и нощ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0389-C0001
"Инвестиции в енергоспестяващо хладилно оборудване в "Еврофриго Стар" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0387-C0001
"Инвестиции в енергоспестяващо оборудване в "Сикън" ООД" BG161PO003-2.3.02-0386-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "ДКЦ 1-Велико Търново" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0424-C0001
Закупуване на ново оборудване и подобряване на енергийната ефективност в "Сток Инженеринг" BG161PO003-2.3.02-0477-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз