Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176602793 "Консорциум Здраве-2013" ДЗЗД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново област Велико Търново, община Свищов, град Свищов Пощенски код: 5250 ул. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ № 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Съвременна организация на трудовата дейност в МБАЛ "Д-р ДИмитър Павлович" ЕООД, гр Свищов" BG051PO001-2.3.03-0571-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз