Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040197160 Лиценз 0179
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул "Христо Ботев", №45
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Да приемем всяко едно дете“ BG051PO001-5.2.12-0012-C0001
ЦНСТ "Моят нов дом" BG051PO001-5.2.12-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз