Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201692735 "Полимеро" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ж.к. "Младост 1-А", бл. 512, вх. 2, ет 3, ап. 36
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване и развитие на Клъстер "Информирано общество за устойчиво развитие BG161PO003-2.4.02-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз