Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200567255 Трифар ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Ген. Инзов №5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване ефективността и оптимизиране на дейността на "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ 2012" ЕООД чрез извършване на енергийно ефективни инвестиции" BG161PO003-2.3.02-0091-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "АБ КОЗИРОГ" АД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството" BG161PO003-2.3.02-0110-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в мина Катрище, общ.Кюстендил" BG161PO003-2.3.02-0147-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за експлоатация на бетонов център в гр.Перник BG161PO003-2.3.02-0155-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Площадка за почистване на речно корито в гр. Костинброд BG161PO003-2.3.02-0187-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "ДЛВ" ЕООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството" BG161PO003-2.3.02-0188-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "ДЕЛТА ПЪТ" ЕООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството" BG161PO003-2.3.02-0263-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Площадка в местност Братаница, общ. Панагюрище" BG161PO003-2.3.02-0262-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за кариера "Кралево"" BG161PO003-2.3.02-0245-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Площадка за производство на бетон BG161PO003-2.3.02-0250-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за експлоатация на концесия за добив в землището на с. Ръжево Конаре, обл. Пловдив" BG161PO003-2.3.02-0272-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Хидроминерал" ООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството BG161PO003-2.3.02-0282-C0001
Поточна линия за пречистване и бутилиране на вода в три отделни направления за различен обем бутилки в с.Продановци BG161PO003-2.3.02-0273-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Складова база в с. Ясен , общ. Плевен" BG161PO003-2.3.02-0480-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на производствена площадка в гр.София" BG161PO003-2.3.02-0428-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за кариера "Крушевец" BG161PO003-2.3.02-0375-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "ВИВА 200" ЕООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоевкостта на производството" BG161PO003-2.3.02-0505-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за кариера Горно Езерово" BG161PO003-2.3.02-0427-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз