Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131217857 ЮАРИ ДИЗАЙН ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Майор Томпсън № 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на условията и организацията на труда в "Бокал-с-Боков и СИЕ" СД" BG051PO001-2.3.03-0838-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз