Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176647450 Обединение "Административен капацитет Поморие"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Уилям Гладстон № 23, ет. 1, ап. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на работата на Общинска администрация Поморие чрез оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността от дейността й BG051PO002-1.1.07-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз